WC9

WC9 یکی از گریدهای استاندارد ASTM A217می باشد که جز فولاد های ریخته گری محسوب می شود و خواص فیزیکی و شیمیایی آن به صورت زیر می باشد.

خواص فیزکی و شیمیایی: 

Carbon

0.05 – 0.18%

Manganese

0.40 – 0.70%

Silicon

0.60% Max

Phosphorus

0.035% Max

Sulfur

0.035% Max

Nickel

0.50% Max

Chromium

2.00 – 2.75%

Molybdenum

0.90 – 1.20%

Copper

0.50% Max

Tungsten

0.10% Max

Total of residual elements

1.00% Max

 

Tensile Strength

70,000 – 95,000 PSI

Yield Strength

40,000 PSI Min

Elongation at 2in.

20.0% Min

Reduction of area

35.0% Min

 

    

  

 

wc6

گرید wc6 یکی از گریدهای فولادهای ریخته گری می باشد که زیرمجموعه ای از استاندارد A217 به شمار می آید.

مشخصات شیمیایی و فیزیکی:

Carbon

0.05 – 0.20%

Manganese

0.50 – 0.80%

Silicon

0.60% Max

Phosphorus

0.035% Max

Sulfur

0.035% Max

Nickel

0.50% Max

Chromium

1.00 – 1.50%

Molybdenum

0.45 – 0.65%

Copper

0.50% Max

Tungsten

0.10% Max

Total of residual elements

1.00% Max

 

Tensile Strength

70,000 – 95,000 PSI

Yield Strength

40,000 PSI Min

Elongation at 2in.

20% Min

Reduction of area

35% Min

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WCC

گرید  LCC مخصوص فولادهای ریخته گری می باشند و زیرمجموعه ای از استاندارد A216 به حساب می آید.

مشخصات فیزیکی وشیمیایی:

Carbon

0.25% Max

Manganese

1.20% Max

Silicon

0.60% Max

Phosphorus

0.035% Max

Sulfur

0.035% Max

Nickel

0.50% Max

Chromium

0.50% Max

Molybdenum

0.20%

Copper

0.30

Vanadium

0.03% Max

Total of residual elements

1.00% Max

 

Tensile Strength

70,000 – 95,000 PSI Min

Yield Strength

40,000 PSI Min

Elongation at 2in.

22.0% Min

Reduction of area

35.0% Min

  

 

lcc

گرید lcc در فولاد های ریخته گری کاربرد دارد. که در فولاد های با دما پایین کاربرد دارد . گرید lcc مخصوص فولاد A352 می باشد . گرید LCC دارای ماکزیمم  25% از عناصر کربن منگنز و سیلیسیم می باشد .

مشخصات شیمیایی و مکانیکی آن در جدول زیر آمده است.

CHEMICAL PROPERTICE (%) MECHANICAL PROPERTISE
C 0.25 YIELD STRENGTH 275 Mpa
Si 0.6 TENSIL STRENGTH 485 Mpa
Mn 1.2    
P 0.04    
S 0.045    

مقالات دیگر...

  1. LCB
  2. WCB

زیر مجموعه ها